Over Musubi

 
Aikido Musubi
Aikido "Musubi" de Bollenstreek verzorgt onder leiding van Henk Kat, 6e dan Aikikai aikido, rijksgediplomeerd leraar Aikido niveau 4 (ALB), Aikidolessen in de Bollenstreek.

Aikido “Musubi” is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN), aansluitnummer 4258 en ingeschreven bij de KvK., inschrijfnummer 28118461.


Doel van Aikido "Musubi" de Bollenstreek

Hoofddoel van Aikido "Musubi" is om de krijgskunst Aikido bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Hierdoor hopen wij dat velen van hen zo enthousiast worden, dat zij Aikido gaan beoefenen en hierdoor de kans krijgen de positieve effecten van de Aikido beoefening te ervaren. Denk hierbij aan het vergroten van je weerbaarheid bij fysieke en verbale aanvallen, met als resultaat het verhogen van je mentale weerbaarheid.

Naast Aikido worden er op aanvraag workshops, gastlessen, stages en demonstraties Aikido verzorgd voor scholen, bedrijven, instellingen en verenigingen en workshops 'Vallen is ook een sport' voor het primair en voortgezet onderwijs.

Info: henkkat@musubi.nl / 06-54298128


Hoe bereiken we ons doel?

- Door op meerdere locaties in de Bollenstreek Aikidolessen te verzorgen, voor de jeugd in de leeftijdsgroepen van 7 t/m 11 jaar en 11 t/m 15 jaar en volwassenen.

- Door het geven van Aikidolessen, workshops, gastlessen, stages en demonstraties Aikido voor scholen, bedrijven, instellingen en verenigingen.

- Door het geven van workshops 'Vallen is ook een sport' voor het Primair en Voortgezet Onderwijs.

- Door middel van publicaties over Aikido, waaronder het door Henk Kat en Martin van Noort geschreven Nederlandstalige Aikidoboek 'Aikido elementair' , waarvan de 5e herziene druk alweer is verschenen.

- Door het onderhouden van onze website www.musubi.nl.

 


Aanmelden

Je kunt je als lid aanmelden bij Aikido “Musubi” door het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier bij de leraar in te leveren of deze naar het postadres, dat op het inschrijfformulier staat vermeld, op te sturen.

Via deze link is het inschrijfformulier te downloaden, waarna je hem kunt printen.


Aikido stages

Op regelmatige basis worden er Aikidostages georganiseerd op onze locatie in Hillegom. Aikidoka van "Musubi" die tijdens de reguliere trainingen op een andere locatie trainen, kunnen dan met elkaar en Aikidoka van andere Dojo's trainen.

Elke in Hillegom georganiseerde Aikidostage wordt in principe, door twee hooggegradueerde Nederlandse Aikido leraren gegeven. Voor het volgen van deze stages, die onder verantwoordelijkheid van het district Zuid Holland van de JBN worden gegeven, wordt een bijdrage van 6 euro gevraagd.

De data van de stages zijn in de kalender op deze website en onder het laatste nieuws op deze site te vinden.


Jeugd Aikido

Naast de lessen voor volwassenen verzorgen wij op diverse locaties aikidolessen voor de jeugd.

Op onze locatie in Lisse voor de jeugd van 7 t/m 11 jaar (lerares Paula Kat, 3e Dan Aikikai aikido, rijks-gediplomeerd leraar Aikido 4). In Hillegom voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar (leraar Henk Kat, 6e Dan Aikikai aikido, rijks-gediplomeerd leraar Aikido 4). In Noordwijkerhout voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar (leraar Cor de Jong, 2e Dan Aikikai aikido, rijks-gediplomeerd leraar aikido 3). In Nieuw-Vennep voor de jeugd van 8 t/m 11 jaar (leraar Jan Fokkens, 2e Dan Aikikai aikido, rijks-gediplomeerd leraar Aikido 3).

Zie het lesrooster voor de exacte leslocaties en lestijden voor de Aikidolessen bij Aikido Musubi.

Voor de jeugd van 11 a 12 jaar is de keuze voor de lesgroep afhankelijk van de woonplaats, het niveau en de interesses van het kind. Plaatsing volgt na overleg tussen het kind, ouder en docent(en). Jeugdleden in de leeftijd van 14 á 15 jaar kunnen wanneer zij dit aangeven, na overleg met de docent, aan de lessen van de volwassen groepen deelnemen. Dit afhankelijk van fysieke gesteldheid en het mentale niveau van het kind.


Nadere informatie over de jeugdlessen via mail henkkat@musubi.nl of tel. 06-54298128


Veel gestelde vragen

Voor een overzicht van veel gestelde vragen over Aikido "Musubi" de Bollenstreek, klik op deze link.


Het logo van Aikido "Musubi" de Bollenstreek

Het logo bestaat uit twee samengestelde delen: te weten de tijger, het teken van de Chinese horoscoop van Henk Kat, en een pijl en boog dat het teken symboliseert van de boogschutter, het sterrenbeeld van Martin van Noort. Twee sterrenbeelden de één uit de oosterse en de ander uit de westelijke benadering samen opgaand in één beeld, één visie, één doel. Waarom nu dit als Aikidologo gebruikt, zal menigeen vragen. De volgende verklaring ligt hieraan ten grondslag: de tijger spant volkomen ontspannen als bij toeval lijkt het, zonder naar het doel te kijken de boog, ervan overtuigd dat het doel wordt geraakt c.q. bereikt. Aikidoka weten dat je het beste resultaat bereikt, wanneer je volkomen ontspannen, met de juiste extensie, werkend vanuit je centrum, in volledige harmonie met je omgeving en zonder aan het uiteindelijke resultaat te denken, werkt. Dit geldt niet alleen op de mat maar ook in het dagelijkse leven, wanneer je in harmonie wilt leven met je omgeving.

 

Calligrafie Musubi

Eenvoudig uitgelegd houdt Musubi in: eenheid, harmonieuze interactie. Bijvoorbeeld interactie bij een aanval - en verdedigingsituatie, zoals in de Aikidotraining. In die situatie betekent Musubi het samensmelten met de energie van je partner en het vervolgens leiden van die energie in een bepaalde baan of richting. Dit principe is ook van toepassing in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld in de communicatie met andere mensen, werkt dit op dezelfde manier. In het geval van een conflictsituatie met een ander kun je in de aanval gaan en dus lijnrecht tegenover anderen gaan staan. Wanneer je het principe van Musubi toepast, zul je echter op een harmonieuze, niet conflicterende manier met anderen omgaan en samen naar een oplossing zoeken. Dit laatste zal veel meer resultaat hebben dan wanneer je er een conflict van maakt.